ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


นาฬิกา
25 เมษายน 2557


รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
English Education


      English Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจจากประสบการณ์จริง สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการสนทนาประจำวัน
 
 
 
 
1. Basic Conversation - บทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. intermediate Conversation - บทสนทนาที่มักจะพบบ่อยในชีวิตประจำวัน
3. Advance Conversation - บทสนทนาขั้นสูงที่จะทำให้คุณไม่ต้องกังวล
4. Expert Conversation - บทสนทนาเฉพาะเรื่องที่คุณสนใจ
5. Professional Conversation - สนทนาคล่องอย่างมืออาชีพ
 
 
 
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการหลักไวยากรณ์
 
1. Basic Grammar- หลักไวยากรณ์พื้นฐาน
2. intermediate Grammar- หลักไวยากรณ์ระดับกลาง
3. Advance Grammar- หลักไวยากรณ์ขั้นสูง
 
 
 
 
 
หากสนใจติดต่อที่ English Education ได้ค่ะ