ภาษา : 

เร็วๆ นี้ !


 ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 65 ปีที่ Bel-Ray Company, Inc. ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2000  ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะทั้งน้ำมันและจาระบีรวมกันมากกว่า 1,000 ชนิด ครอบคลุมตั้งแต่ 

 
- สารหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก/อุตสาหกรรมทั่วไป (Heavy-Duty & Industrial Lubricants)
 
- สารหล่อลื่นสังเคราะห์ (Synthetic/Silicone Lubricants)
 
- สารหล่อลื่นที่ย่อยสลายตัวเองทางชีวภาพ (Biodegradable Lubricants)
 
- สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Lubricants) 
 
พร้อมสารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหาร (Food Grade Lubricants) ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน NSF-H1, HT1 และ 3H จำนวน 100 รายการ (อัพเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554) ครบวงจรสำหรับทุกจุดใช้งานของสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร